“A teima dos nomes, a abundancia de topónimos. O nome líganos coas xeracións do pasado, con tódolos antepasados que o usaron e dános certa seguranza de permanencia, de pervivencia, desnihilízanos, en certa maneira. O seu uso prolongado fai que sexan máis que meros símbolos, ó cargarse de memoria.”

U.N. Dos soños teimosos 1998