Bolseiro

Juliao Bolseiro foi un xograr galego ou portugués, activo no terceiro cuarto do século XIII nas cortes de Castela e Portugal. É autor de dezaoito textos: unha cantiga de amor, quince cantigas de amigo e doce tenzóns, unha delas con Johan Soarez Coelho sobre o escándalo de amas e tecedeiras, e outra conn Men Rodriguiz Tenorio.

O que sinte a door maior
é igual en calquer sentir
e tal coma no amor
é extremo no maldecir.

Bolseiro