Boca do Couto

No municipio lucense de Folgoso do Courel atópase o porto de Alto do Couto. Unha das formas máis sinxelas de chegar a este porto é dende Quiroga en dirección a Folgoso do Courel e recorrendo 33 quilómetros para chegar a Seoane do Courel. Nesta última poboación hai que abandonar a LU-651 dirección á estación científica del Courel. Desde este cruce só hai que baixar uns mil cincocentos metros ata unha ponte sobre o río Lor.Neste lugar atópase a Micro-reserva do Alto do Couto que forma parte da Rede Gallega de Microrreservas e no Monte Veciñal en Man Común de Visuña. Con este proxecto preténdese protexer e conservar as orquídeas e outras especies pratenses de O Courel, debido ao proceso de abandono que están sufrindo estas zonas pola perda das actividades gandeiras tradicionais.

ENCONTRAR no Cebreiro a atrancada:
neve folga no tourón basada.
De polvoriña e xistra rexeitado
á Faba i a Lagúa a arrecadadas.
Esbarar ó Valcarcel en irado
a favor das barras aguzadas.
Repetidas súpetas petadas
entre piornos tornos xestas
hastra o val das augas batanadas.

Das Ferrerías á Veiga i Ambasmestas.
Volver por Vilafranca á empinada
por Corullón e Oencia /por Vilarrubín
a Ferramulín /pasadas Vilarrubín
Ferramulín Horreos pechado /
Hastra a Boca do Couto i a Parada.

Por Savane á Pedra nova remontada
cruzando o Courel de lado a lado.
E por Lóuzara /Padrocelos de Martín
trovador / Hastra Samos. Retomado
o Camiño tra-la corta rodeada.

Boca do Couto