Seoane da Ferrería

San Xoan de Seoane ou Savane é unha freguesía situada a uns 640 m. de altitude sobre o nivel do mar; pertencente ao arciprestado de O Courel, delimitada polos términos parroquiais de Meiraos polo Norte; Folgoso e Seara polo Sur; Esperante e Visuña polo Leste e San Xoán de Lóuzara e Seceda polo Oeste. Os seus habitantes atópanse agrupados nas entidades de Ferrería Vella, Mercurín, Moreda, Parada, Piñeira e Seoane (Savane).Ferrería Vella está situada a 535 m. de altura a beira do río Lor, no medio dunha espectacular paisaxe. Antigamente houbo unha ferrería, a Ferrería Locay, que tivo unha forte influencia na vida de O Courel, é un monumento importante desta terra e unha das obras civís máis importantes de Galicia. Parece ser que se fundou en 1.808, sobre outra máis antiga.POR Parada de Moreda
Seoane da Ferrerías
Meiraos de Santa María
/ o que do seu adro queda /
pola Pedra traspoñía
/ cabalo ó paso que vamos /
por Padrocelos a Samos
e Sarria nun sólo día.

Seoane da Ferrería


DE Parada ou do Carbedo
á Ferrería e Mogoxe
perto do río i a fonte
perto do corte do monte
seguindo a rota de hoxe
e collendo a de onte
na entalada do medo.

Seoane da Ferrería