Pero de Ambroa

Pedro García de Ambroa foi un trobador galego da primeira metade do século XIII, procedente dunha familia da nobreza inferior de Ambroa, parroquia en Irixoa (na rexión de Betanzos). Nun documento de 1263 considérase falecido. Entre as súas obras destacan as cancións de escarnio, escribindo tamén cancións de amor e amigos do amigo.

MAXINA maxinar
peregrinar sin ir
millor que partir
sin o necesitar.

Pero de Ambroa