Quintana

A praza da Quintana é unha praza simbólica de Santiago de Compostela, formada pola confluencia da fachada sur da catedral de Santiago, a casa da Parra, o Convento de San Paio de Antealtares e a casa da Conga. Está dividida por unhas escalinatas, que separan a chamada Quintana de Vivos -a un nivel superior- da Quintana de Mortos. Foi construída no século XVI.

TEIS que cantar na Quintana
que cantar unha cantigas
da tua terra lonxana
unha cantiga antiga.

Se non teis un cantar seu
el podes cantar un novo
el podes cantar un teu
como regalo pro povo.

Quintana