Santiago Matamouros

Santiago Matamoros é o nome dado á representación iconográfica do apóstolo San Santiago o Maior cando é representado como se describe nas crónicas medievais, segundo as cales interveu milagrosamente a favor dos cristiáns contra os musulmáns durante o Batalla de Clavijo (23 de maio de 844).

CANDO soa a Berenguela
falo sola Compostela ela ela ela ela.

Cando a Berenguela soa soa soa soa soa
Compostela fala soa.

Fala sola Compostela.
Non son iles fala ela ela ela ela ela.

Santiago Matamouros