Padrón

Padrón é un pobo situado no municipio de mesmo nome da provincia de A Coruña, na comarca do Sar, Galicia, España. Padrón está vinculado a importantes figuras da literatura galega, como Macías o Enamorado, Juan Rodríguez de Padrón, Camilo José Cela ou Rosalía de Castro, cuxa casa, chamada ‘A Matanza’ onde viviu os seus últimos anos e finou, está convertida hoxe en día en museo, atópase nas afora do pobo.Así mesmo, todos os domingos Padrón alberga un dos mercados máis populares de Galicia, no que teñen importante presencia os produtos da horta da zona –en especial os coñecidos pementos.

AMORES de amos
amores dun sólo
amores leviáns
amores de tolo
amores pagáns
amores corteses
amor como amamos
galego-portugueses.

Padrón