Castelo de Andrade

O castelo de Andrade, tamén coñecido como fortaleza da Nogueirosa, é un castelo medieval, tamén coñecido en tempos como ‘Castelo da Fame’. Desde a súa orixe estivo moi vinculado á poderosa familia dos Andrade. Ten a consideración de Ben de Interese Cultural por decreto de 1949, ratificado en normativa posterior. Sitúase sobre un pequeno promontorio rochoso no lugar do Castelo, parroquia de Nogueirosa do concello de Pontedeume.

IR á Pontedeume tomar a costrada
pela a pela emparedada.
Cruzar toda a Ponte
coma Roxín
co xabarín.
Rubir ó Pazo a torre do mar
i o Castelo a torre do monte.

Co Outono nos parrais
e viño novo en bancais:

Oir ondear como alentar
i a branca que trai
o mar que se vai…

Castelo de Andrade