Pardo de Vera

Gerardo Manuel Pardo de Vera Díaz, nado en A Coruña en 1942, é un avo-gado, escritor e político galego. Foi alcalde de Becerreá e Deputado na provincia. Tamén foi o primeiro presidente da Asociación do Camiño Primitivo

E por Cruzul ó baixar
ó desdeixe de tornar
por onde antes se ía
/perta cincha ceibe cinto /
volta a volta tira vía
encontrar el encontrar o labirinto
que a defensa facía/Os Grobos/

Manuel de Neira cando era
alcalde desta alcaldía
antes de Pardo de Vera
il mesmo mo mostraría
cando consigo me leva
nas voltas que se traguía
como abogado da gleba.

Pardo de Vera