Fernando de Tor

Fernando de Tor (Fernando de la Paz Taboada Andrés Izúñiga), ultimo señor/propietario, xunto a súa irmá María de La Paz, do Museo-Pazo de Tor. No 1998, despois da morte de Fernando e tralo pasamento de María, o Pazo foi doado á propiedade pública da Deputación de Lugo. No 2006 o Pazo abriuse como Museo. Uxío Novoneyra pasou no Pazo varios veráns na década dos 50 e o Pazo conserva un arquivo fotográfico documental desta relación de amizade que durou toda a vida, incluso logo da morte de Fernando. O Museo conserva tamén unha habitación dedicada ao poeta.

LUGO Madrid e Compostela
son cada unha a miña cidade
e Quiroga e Monforte a miña vila
i ésta máis sin afán de distinguila
polo grande corro de amistade.

Fernando de Tor Roberto Andrade
i aquel aquel aquel aquela
aquela aquela aquela aquel.
Levanto a copa por el
levanto a copa por ela
ate sacala porriba do tempo.

Fernando de Tor