O Galo de Valdefariña

O Galo de Val de Fariña foi un brindador que viviu en torno a mediados do século XX, natural da aldea do mesmo nome, sita na parroquia de Louzarela, no Val do Río Lóuzara, no Concello de Pedrafita do Cebreiro e no extremo norte da Serra do Courel. Coñecíano como o galo porque estaba sempre alegre como o canto dun galo.

¡CAPELOSO lomba núa!

E volta para Vilafranca
pola Faba i a Lagúa
a las Ferrerías y a Veiga
as Ferrerías i a Veiga.
Cabalo de ancha anca!
Tropear que o camiño ateiga!

E cos primeiros destelos
coa auga pola rúa
cruzar a vila cal viña
pandeado no cabalo
facendo o canto do galo
O Galo de Val de Fariña
para A Cruz de Cacabelos.

O Galo de Valdefariña