Berenguela

A Torre do Reloxo da Catedral de Santiago de Compostela foi construída para realizar funcións de torre defensiva. Foi o bispo Diego de Padrón quen ordenou a súa construción no século XIV.O nome de Torre da Berenguela, ou o da Campana Berenguela, (a campá máis grande da torre), ten a súa orixe en Berenguer Landoira (que rematou a construción).A campá ‘Berenguela’ foi fundida en 1729 por Güemes Sampedro, un fa-moso fundidor da época. Pesa case 10 toneladas cun diámetro de 256 cm. e unha altura de 216 cm. A súa afinación está en ‘Do’.

CANDO soa a Berenguela
falo sola Compostela ela ela ela ela.

Cando a Berenguela soa soa soa soa soa
Compostela fala soa.

Fala sola Compostela.
Non son iles fala ela ela ela ela ela.

Berenguela