Os Grobos

O bosque dos Grobos localízase na parroquia de San Martiño de Cruzul, no concello de Becerreá e é famoso porque entre o souto de castiñeiros atópanse unhas formacións rocosas de pedra caliza cubertas de mofo de notable afluencia turística.

E por Cruzul ó baixar
ó desdeixe de tornar
por onde antes se ía
/perta cincha ceibe cinto /
volta a volta tira vía
encontrar el encontrar o labirinto
que a defensa facía/Os Grobos/

Manuel de Neira cando era
alcalde desta alcaldía
antes de Pardo de Vera
il mesmo mo mostraría
cando consigo me leva
nas voltas que se traguía
como abogado da gleba.

Os Grobos