San Romao

A capela dedicada a San Román cun retablo de San Vicente está situada na aldea de Parada. Aldea situada a 761 m. de altura pertencente ao municipio de Folgoso de Courel situado no sueste da provincia de Lugo, en Galicia.Na mesma aldea e ao lado da capela, na Casa do Crego, naceu en xaneiro de 1930 o poeta Uxío Novoneyra; que viviu aquí ata o ano 1945. Regresou entre os anos 1953 e 1962, para recuperarse dunha enfermidade. En 1955 comenza a súa aventura poética con Os eidos, cos que inicia un ciclo que retomará con Os eidos 2. Desde 1962 a 1966 viviu en Madrid e nese mesmo ano regresou a Parada, onde viviu na casa familiar ata 1983, ano no que fixa a súa residencia en Santiago, onde exerceu su cargo de presidente da Asociación de Escritores en Lingua Galega ata que faleceu no ano 1999.Nesta aldea hoxe sitúase a Casa Museo do escritor sede da Fundación Uxío Novoneyra.

COMO extraviado
no confín dunha edade
vai Xan de Leizán
de casa en casa grande
de Lóuzara á Parada
e Pacios por Savane
vai ó San Lourenzo
e San Romao de antes.

San Romao