Oviedo

Oviedo é unha cidade e concello español, capital do Principado de Asturias. A súa orixe remóntase á Alta Idade Media (século VIII), ou incluso antes, e chamábase Ovetum. É un concello asturiano cuxa capital é a cidade do mesmo nome, Oviedo, e unha parroquia dese concello, que comprende a capital Oviedo. É o centro comercial, cultural, universitario, relixioso e administrativo do Principado, sede da Xunta Xeral do Principado de Asturias, das institucións oficiais do Principado de Asturias, da Universidade de Oviedo, do Museo de Belas Artes de Asturias, do Premios Princesa de Asturias así como a Arquidiocese de Oviedo. Segundo a Comisión Europea, recoñécese como unha das cidades con maior calidade de vida en Europa.

Lenda de Alfonso II

DE Mogoxe a Sobredo
de Sobredo a Seceda
e pola rota segreda
para as Asturias de Oviedo.

Eran seis os cabaleiros
seis os cabaleiros seis
os pares entre os primeiros
os que cambean os reis.

Posto en morada escondida
en terra tan arredada
¿cómo a súa estada?
¿cándo a súa partida?

Sen escolta n-escudeiros
polo Courel sól-os seis.

Cando deixou o Courel
seu escondite de neno
solos ollos que o ven
pregan por il en silencio:

Don Alifonso II
que reines por moito tempo
que gañes ate o Douro
e chegues ate o Texo.

Oviedo

VINDO do Santiago de Compostela
pro Courel proseguir o tempo de Ero
e Manuel para Lugo co pantalón faldón
que veu tralo de boca de cadela.

Rodeando pola Coruña Betanzos Monfero
e Vilalba con Manuel /O Cuadramón!
Mar ó Norde/ por camiño de Oviedo
para ver a Álvaro mesmo en Mondoñedo.

Entre penedos por chousas
levounos á ara antiga
e dalí ó Santuario.
Sin oración nin rosariosin
bico de crucifixocada
un pida tres cousase
que en silencio llas diga.

E fixen o que nos dixo.

Na tumba do Conde Santo
a mao debaixo lle poño.
Canto pedín houben tanto
a pura forza de soño.

1955

Oviedo