Seceda

A parroquia de Seceda atópase entre 760 e 790 m. de altura, a súa igrexa do século XVIII, situada nun altiplano está dedicada a San Silvestre. Declarada Aldea Típica e Conxunto Etnográfico de Interese Turístico pola Xunta de Galicia.Seceda conserva un aspecto medieval, foi restaurada recentemente e todas as súas rúas están empedradas.

Lenda de Alfonso II

DE Mogoxe a Sobredo
de Sobredo a Seceda
e pola rota segreda
para as Asturias de Oviedo.

Eran seis os cabaleiros
seis os cabaleiros seis
os pares entre os primeiros
os que cambean os reis.

Posto en morada escondida
en terra tan arredada
¿cómo a súa estada?
¿cándo a súa partida?

Sen escolta n-escudeiros
polo Courel sól-os seis.

Cando deixou o Courel
seu escondite de neno
solos ollos que o ven
pregan por il en silencio:

Don Alifonso II
que reines por moito tempo
que gañes ate o Douro
e chegues ate o Texo.

Seceda