Vilarrubín

Villarrubín é unha localidade española que forma parte do municipio de Oencia, na provincia de León, comunidade autónoma de Castela e León. O val de Rego de Gralleira, entre Villarrubín e Sanvitul, esconde unha ducia de edificacións con agua para moer en proceso de ruína. Son unha ducia de chozas e muíños contiguos en forma de «V» sobre unha ladeira, bañados por dous regatos e coroados por un curro sen teito para protexer o gando ou as colmeas.

ENCONTRAR no Cebreiro a atrancada:
neve folga no tourón basada.
De polvoriña e xistra rexeitado
á Faba i a Lagúa a arrecadadas.
Esbarar ó Valcarcel en irado
a favor das barras aguzadas.
Repetidas súpetas petadas
entre piornos tornos xestas
hastra o val das augas batanadas.

Das Ferrerías á Veiga i Ambasmestas.
Volver por Vilafranca á empinada
por Corullón e Oencia /por Vilarrubín
a Ferramulín /pasadas Vilarrubín
Ferramulín Horreos pechado /
Hastra a Boca do Couto i a Parada.

Por Savane á Pedra nova remontada
cruzando o Courel de lado a lado.
E por Lóuzara /Padrocelos de Martín
trovador / Hastra Samos. Retomado
o Camiño tra-la corta rodeada.

Vilarrubín