Don Macías

Macías, chamado o Namorado, foi un trobador galego do século XIV (aproximadamente entre 1340 e 1370), probablemente orixinario de Padrón. Como da maior parte dos trobadores galegos, pouco se sabe de Macías o Namorado, agás que destacou polo seu talento poético, que estivo namorado de Dona Elvira e que esta casou co marqués de Porcuna, caendo o trobador nunha desolación que transformou en poesía.

O que sinte a door maior
é igual en calquer sentir
e tal coma no amor
é extremo no maldecir.

Don Macías