NO Carbedo Dona Ildara
Dona Briosa na Seara
Lucenza campa cimeira
a Devesa da Rogueira
Mogoxe Torre Cabreira
entre a Cova da Gralleira
i a Fonte
de Ricamonte
Seoane da Ferrería
Meiraos de Santa María
i entre Vilela e Piñeira
a Toca
e a lousa que tapa a boca
das olas d-ouro
do mouro.
Moreda cazcalla solta
e nun rechao asentada
Parada
onde a terra dá a volta.

Carbedo Devesa da Rogueira Lucenza Mogoxe Seara Seone da Ferrería Torre Cabreira Meiraos Moreda Parada Piñeira Toca Vilela Cova da Gralleira Fonte de Ricamonde Dona Briosa Dona Ildara Robledo

PEITA peita peita peita
oh peite de púa estreita
porta da cova do mouro
o ouro de tódolos mollos
o pelo de ouro máis ouro
que fino peite peiteara
riba do azul dunhos ollos
e se liso o alisara.


A fuxida de Roldán

VALDIORRES Petín Montefurado
Torrenovaes Quiroga i a Labrada.
Por onde pasos solos van
vai irado a cabalo Don Roldán
en polas costureiras empenchado
sombra xa sin estrondo nin perigo
ralvando o Sil de lado a lado.
Ena beira alí deixou testigo:
a ferradura na pedra marcada.

Valdiorres Petín Montefurado
Torrenovaes Quiroga i a Labrada.
O Progreso por fume anunciado
anunciado a fume i a pitido.
Ferrocarril! I el fuxe ¿en qué ano?
A Ribeira Sacra sin cabalo
ou por Barxa de Lor a remontalo
ou polo Selmo a peito ou o Robledo
por San Martín á Pena do Escribano
pro Courel co primeiro medo
nebrato tras dun corzo perseguido.

Ó non terse a pastor metido
e non vir de labrego herdado
ó non ser en Meiraos frade armado
nin poeta en Parada recluido
vaga sombra tras sombras namorado
entre Briosa e Ildara ido-vido.

Pelegrín a Santiago extraviado
no tempo na lenda e no olvido
de Francia e Roncesvalles esquecido
e de Valdiorres Petín Montefurado
Torrenovaes Quiroga e a Labrada
do Progreso do tren i o seu pitido.
Entrou na miña casa de Parada
e foi un verso ampre escollido
de cabalo ó paso non forzado
cargado de toda a edá pasada
para retiro final indefinido.

Labrada Montefurado Petín Quiroga Sil Torrenovaes Valdiorres Courel Santiago Barxa de Lor Meiraos Parada Pena do Escribano Ribeira Sacra Roncesvalles Selmo Dona Briosa Don Roldán San Martín

Don Roldán fálalles ás pastoras
coma cabaleiro e trovador

SEÑORA la mía señor
señora dona pastor!

Polo camiño da vida
polo camiño d-abaixo
que seña a miña medida
a altura á que por ti baixo
como gracia concedida
para riparche o refaixo.

Don Roldán


Don Roldán senta a un neno
nun dos xionllos
e deixando a perna falsa
insínalle a cabalgar

Don Roldán

ENCONTRAR o Cebreiro atrancado
e ciar pola neve derrotada.
Esbarar ó Valcarcel en irado
volver por Vilafranca a Ponferrada.
Valdiorres Petín Montefurado
Torrenovais Quiroga i a Labrada.
Barxa de Lor Brollón Monforte alzado
cercado pola propia mirada.
Bóveda Oural e Sarria. Retomado
o Camiño trala longa rodeada.

Valdiorres Petín Montefurado
Torrenovais Quiroga i a Labrada.
Barxa de Lor Monforte Tor Chantada.
Atrousar polo Faro neve xeada.

Rodeiro Lalín Silleda de tirada
e ter o Pico Sacro en de lado
despois da máis longa derivada.
Mirar todo branco alisado
hastra mesmo Santiago a nevarada.

Bóveda Brollón Chantada Faro Oural Sarria Barxa de Lor Cebreiro Labrada Monforte Montefurado Petín Ponferrada Quiroga Tor Torrenovaes Valcarcel Valdiorres Lalín Pico Sacro Rodeiro Silleda Santiago


DA Rúa a Vilamartín
por Cernego ó Robledo
da vide ó castiñeirodo
castiñeiro ó ucedo.

A terra dos camiños
que baixan das montañas
apousa nos pociños
enriba das raigañas.

Cernego Rúa Vilamartín Robledo

POR Cernego ó Robledo
i a Devesa do Rebolo
polo cerengo seguido
camiño cimeiro ee solo

Covallos como o da Dona
e que veña o que queira
ir ó Cortello dos Cervos
á Campa e a Rogueira.

Campa Cernego Cortello dos Cervos Robledo Devesa do Rebolo Devesa da Rogueira


DO Sil da ribeira quente
por Córgomo e San Vicente
ou por Cernego ó Robledo
polo Rebolo á Seara
por onde o Selmo comenza
e a Parada por Lucenza
ou por Visuña ó Carbedo
Castelo de Dona Ildara.

Carbedo Lucenza Parada Seara Visuña Sil Córgomo San Vicente Cernego Robledo Selmo Dona Ildara Castelo de Dona Ildara

DO Carbedo i Esperante
su Mostad a Pontalor
cara Pacios do Señor
o da torre de levante.

Grandalonga i o Hospital
pro Cebreiro por Liñares
levando de cara Ancares
esquecido o Grial.

Ancares Carbedo Cebreiro Esperante Grial Hospital Liñares Mostad Pacios do Señor Pontalor Grandalonga